Nu fortsätter vi vår nedräkning med ytterligare en tävling! smiley

Tipsbanken
Sponsor: Creation Shop

Tävlingsbeskrivning
Tävla i vår tipsbank – Alla fantasifulla bidrag är välkomna
* Produktbeskrivningar
* Värdefulla tips
* Annat användningsområde för produkter än det självklara
* Knep för att förenkla arbetsmoment / teknik

Tävlingsregler
Gå in på Creation Shop för att se utförliga tävlingsregler och anmäl dig där till tävlingen.

Sista inlämingsdag är 2009-09-23!
Bidragen kommer att jurymbedömas och vinnare koras på PUSS.