Härmed presenteras de butiker som kommer på PUSS. Det finns en eller 2 wild cards som kan tillkomma men så här ser det ut nu: